אחריות


מכיוון שהנכים בארץ, הרוכשים רכב עם פטור, זכאים להחליף רכב אחת לשלוש וחצי שנים (ז.א. 42 חודשים) ובמטרה לתת ללקוח, במידת האפשר, כיסוי באחריות לכל התקופה בה הוא אמור להחזיק ברכב: 

למנגנוני הנהיגה ומנגנוני העזר מתוצרת "שחר מנגנונים בע"מ" ניתנת: אחריות מלאה ל - 45 חודשים מיום ההתקנה.

במסגרת האחריות:

השרות במקרה של תקלה, ניתן בבית הלקוח או בכל מקום בו עומד הרכב (מוגבל לתחומי הקו הירוק).

מתן האחריות כפוף לתנאי האחריות, כפי שהם מפורטים בתעודת האחריות שמקבל הלקוח ובמיוחד בכפוף לביצוע הטיפולים הנדרשים במועדם.

כל האמור בסעיף זה מוגבל למנגנונים אשר נרכשו במחיר "מחירון שחר מנגנונים" אשר היה בתוקף ביום ההתקנה. בכל מקרה אחר תקופת האחריות היא זאת הרשומה בתעודת האחריות.