שרות תיקונים


הדור החדש של מנגנוני הנהיגה שלנו מיוצר מזה למעלה מעשור תוך פעילות מתמדת לשיפור המוצר. הניסיון עם המנגנונים בתקופה ארוכה זאת מראה אמינות יוצאת מגדר הרגיל ותקלות הן נדירות ביותר.

במקרה של תקלה תשלח ניידת שרות המאובזרת בכל הציוד הדרוש לפתרון הבעיה והתיקון יתבצע בבית הלקוח או בכל מקום שבו נמצא הרכב (מוגבל לתחומי הקו הירוק).

שרות התיקונים ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בכתב האחריות ומותנה בביצוע הטיפולים הנדרשים במועדם וזאת.