טיפולים


המנגנונים מתוצרת "שחר מנגנונים" מצריכים מינימום שרות וטיפולים. יחד עם זאת, מכיוון שמדובר בבטיחות ומכיוון שיש נכים המחזיקים רכב תקופות מאד ארוכות, 10 שנים ואף יותר וכדי שכולנו נהיה שקטים, אנחנו דורשים לבצע את הטיפולים הבאים:

 טיפול תקופתי בתום שנתיים (24 חודשים) ז.א. שנכה המחליף רכב כל שלוש וחצי שנים חייב טיפול אחד בערך באמצע התקופה.

 במידה והרכב נשאר עם המנגנון בבעלות הנכה מעבר לארבע שנים: טיפול תקופתי על ידי שחר מנגנונים אחת לשנתיים  

  (24  חודשים).

 רכבי שטח, הנכנסים לשטח לעיתים קרובות וזאת לצורך לנהיגת שטח מאומצת, במיוחד בתנאי אבק וחול, 

  מומלץ לבצע: טיפול תקופתי על ידי שחר מנגנונים אחת לשנה (12 חודשים).

  לכל סוגי המנגנונים אין צורך בכל טיפול למעבר למפורט לעיל. הטיפולים חייבים להתבצע אך ורק על ידי טכנאי של

  חברת שחר מנגנונים בע"מ.

  • אסור לטפל במנגנונים באופן עצמאי
  • אסור לשמן ו/או לגרז לבד את המנגנון באופן עצמאי
  • אסור באופן מוחלט לפתוח או לפרק את המנגנון או חלקים ממנו
  • כל הטיפולים בתקופת האחריות כלולים במסגרת השרות: אינם כרוכים בתשלום.